Οδηγίες παιχνιδιού: Παίζεται με τα βελάκια.
 Σχετικά παιχνίδια: